Monthly Archives: Listopad 2014

  • -

  • -

Biblioteka specjalistyczna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER UMYSŁOWYCH / SOCIETY OF INTELLECTUAL GAMES LOVERS

Siedziba: 02-101 Warszawa, ul. Grójecka 99/16 (adres do korespondencji Poczty Polskiej)

Biuro + Klub + Biblioteka: 02-380 Warszawa, ul. Białobrzeska 4a

Prezes: Cezary Domińczak, tel.: 600 727 357, e-mail: cezary-dominczak@wp.pl

Sekretarz: Piotr Zawiasa, tel.: 600 615 152, e-mail: zawiasa7@tlen.pl

www.tmgu.waw.pl

 

– prezentacja księgozbioru, ok. 4 tys. pozycji książkowych oraz ok. 2 tys. numerów czasopism,
– przeglądanie wybranych pozycji,
– wręczenie zainteresowanym spisu (niepełnego, księgozbiór ciągle jest wzbogacany o nowe pozycje) zbioru biblioteki wg podziału na następujące działy:

– Dział I. – Dział II. – Dział III.

– Archiwum Groteki i Krajowej Rady Upowszechniania Gier 1976 – 1990, – Archiwum Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych od 1992 r.,
– Szachy, wszystko o… W tym m.in.:

– historia i rozwój gry

– działalność Polskiego Związku Szachowego

– działalność Wojewódzkich Związków Szachowych
– działalność profesjonalnych, uczniowskich i amatorskich klubów szachowych
– szachy a współzawodnictwo sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim – szachy jako zjawisko socjologiczne, kulturowe i edukacyjne
– szachy a konferencje i prace naukowe
– szachy i ludzie. Gracze, trenerzy i instruktorzy, sędziowie, działacze, publicyści i badacze
– szachy a zbiory muzealne, kolekcji prywatne, gadżety

– Dział IV.
– Dział V.
– Dział VI. – Dział VII. – Dział VIII. – Dział IX. – Dział X.

– Brydż sportowy, Polski Związek Brydża Sportowego,
– Warcaby, Polski Związek Warcabowy,
– Polskie Towarzystwo Badania Gier – publikacje naukowe towarzystwa, – Federacja Klubów Szaradzistów,
– Skat. Polski Związek Skata,
– Scrabble. Polska Federacja Scrabble,
– GO. Polskie Stowarzyszenie GO,
– Othello. Polska Federacja Othello,
– Shogi. Polski Związek Shogi,
– Nowa Groteka. Dokumenty od 2012 r.

– Dział XI.
– Dział XII.
– Dział XIII.
– Inne działy na dzień dzisiejszy nierozpoznane.


Contact Info

Warszawa, PL

+48 797 320 360

info@groteka.pl

groteka.pl