Monthly Archives: Czerwiec 2015

  • -

Oferta Szkoleniowa

Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych i Fundacja Groteka – proponuje cykl szkoleń dla studentów, nauczycieli, pracowników klubów osiedlowych, klubów seniora, gestorów turystyki, harcerzy, pracowników samorządowych oraz członków różnych organizacji, których celem jest kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych w zakresie integracji różnych grup społecznych, w zakresie kształtowania kultury towarzyskiej i prawidłowego rozwoju intelektualnego i umysłowego społeczeństwa. Podobnie jak aktywność ruchowa jest przykładem zdrowego trybu życia i profilaktyką zdrowia tak też aktywność umysłowa jest gwarantem zdrowia psychicznego i sprawności umysłowej do końca życia. Aerobik umysłu należy rozpatrywać w kategorii obowiązku, a nie wolnego wyboru. Ponieważ w ten sposób rozbudza się chęć zdrowej rywalizacji, pobudza do ciągłego rozwoju, kształtuje pasję i zainteresowania, uczy planowania, strategii, przewidywania, samodzielnego myślenia, kreatywności, bystrości, czytania ludzkich postaw czyli tego wszystkiego czego oczekuje współczesny rynek pracy i kulturalna społeczność. W wyniku obserwowanych zaniedbań w tym obszarze chcemy zaproponować kursy na instruktorów gier umysłowych aby w ten sposób tworząc grupę ludzi kształtujących poziom intelektualny społeczeństwa polskiego.

Plan dydaktyczny kursu podstawowego obejmuje:

– Podstawowe pojęcia: czas wolny, gry i rozrywki umysłowe, rekreacja, sport, kultura;

– Sylwetka, rola i zadania animatora, podstawy prawne działalności

– Konkurs „Mistrz gier logicznych”, gry-łamigłówki dla najmłodszych

– Klasyka gier planszowych: warcaby klasyczne i międzynarodowe, szachy, domino, othello,    tryk-trak, itp. (definicje, sprzęt do gry, cel i technika gry, przygotowanie do gry, ruchy pionów lub figur, bicie, określenie wyniku partii, tempo gry, gra zegarem, przerywanie partii i dogrywki, kodeks gier)

– Gry papieru i ołówka, zdania logiczne, szaradziarstwo

– Zasady organizacji imprez ( regulaminy , komunikaty organizacyjne, podstawowe systemy rozgrywek, zasady i tabele kojarzenia, obliczanie punktacji, (punktacja – na praktycznym przykładzie turnieju w warcaby klasyczne)

– Sędziowanie imprez( rola i zadania sędziego, obsada sędziowska, obowiązki i uprawnienia sędziów, dokumentacja turniejowa, sędziowanie z wykorzystaniem komputera)

– Seans gry równoczesnej symultana

Czas trwania szkolenia 14 godzin

Kurs rozpoczyna się piątek 19.06.2015 r. Zajęcia zaczynają się o godz. 17:00 trwają do godz. 21:00. W sobotę zajęcia zaczynają się o godz. 10:00 trwają do godz. 15:00 W niedzielę zajęcia zaczynają się o godz. 11:00 i trwają do godz. 16:00 Kurs kończy się egzaminem.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych w Warszawie przy ul Białobrzeskiej 4a (dzielnica Ochota)

Wykładowcami są ludzie związani z TMGU z dużym doświadczeniem i przygotowaniem dydaktycznym oraz umiejętnościami w zakresie gier i rozrywek umysłowych. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciac, prosimy o kontakt pod tel. Kierownik kursu Andrzej Sołtysiak 504 061 484 lub Prezes TMGU Cezary Domińczak 600 727 357

W czasie kursu obiecujemy miłą atmosferę sprzyjającą łatwemu przyswojeniu wiedzy.

Zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży prawidłowy rozwój umysłowy młodych ludzi oraz dobra kondycja i sprawność umysłowa dorosłych i seniorów

Koszt kursu wynosi 300 zł

Zaświadczenie upoważnia do organizowania wszelkich imprez, spotkań konkursów i turniejów w ramach popularyzacji gier i rozrywek umysłowych na terenie kraju


Contact Info

Warszawa, PL

+48 797 320 360

info@groteka.pl

groteka.pl