Kontakt

monkey2KONTAKT:

fundacja@groteka.pl
+48 720 810 504

Fundacja Groteka

ul.Podskarbińska 11 

03-831 Warszawa

NIP 524-277-32-05     REGON 147495980

KRS 0000524025 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr konta PKO BP 30 1020 1013 0000 0002 0313 2362

Fundusz założycielski 20 000 zł.


Contact Info

Warszawa, PL

+48 797 320 360

info@groteka.pl

groteka.pl